Bela tavanica

3

Sve o Belim tavanicama

 


YTONG Bela tavanica 
 – Beli krov je polumontažni sistem za izradu međuspratnih i krovnih (ravnih i kosih) nosećih konstrukcija, koji dopunjuju paletu YTONG proizvoda u sistemu gradnje neophodnih u novogradnji i renoviranju, obnovi, nadogradnji, modernizaciji.Takođe je moguće formiranje konzola od YTONG Bele tavanice i integracija sa betonskim ili čeličnim nosačima i montaža između postojećih starih drvenih greda.

 • Pozivamo sve zainteresovane investitore,  izvođače,  projektante,  distributere da se uključe u zajednički nastup na tržištu u cilju promovisanja ovog novog i savremenog sistema.

Pošaljite nam projekat (crtež) Vašeg objekta sa dimenzijama, kontakt telefonima i lokacijom objekta.Naš stručni tim, na čelu sa dipl. ing. građevine (statičar sa licencom), će Vam uraditi statički proračun i ponudu za kompletnu BT (belu tavanicu).11225270_691226227649700_1044067260840743974_o

Po prihvatanju ponude dobijate besplatno optimizovano uputstvo za montažu gredica, specifikaciju svog potrebnog materijala .  Ako je potrebno možete nas kontaktirati za pouzdanog izvođača radova. Vreme potrebno za proizvodnju BT gredica je 3 do 7 dana.

 • U ponudi je i opcija sa prevozom do Vašeg objekta.Pokrivamo područje Zapadne Srbije i Beograd.


PREDNOSTI YTONG BELE TAVANICE:

 • – Laka noseća konstrukcija,
 • – Manja težina od klasičnih konstrukcija (težina cca. 150-250 kg/m2),
 • – Projektuje se za sva propisima predviđena korisna opterećenja,
 • – Primena bez gornje betonske ploće,
 • – Manja potrošnja betona (oko 1,5m3 – 2,5m3/100m2 neto površine ploče),
 • – Gredice se izvode po meri i prilagođene su konkretnom projektu,
 • – Jednostavno i brzo izvođenje,
 • – Nema upotrebe klasične oplate, sa postavljanjem podupirača u sredini gredice za raspone veće od 2,80 m,
 • – Odlična toplotna izolacija,
 • – Otpornost na zemljotres,
 • – Mogućnost upotrebe posle 24 – 48 časova po betoniranju,
 • – Obezbeđenje difuziju vodene pare.

 

Elementi sistema belih tavanica:

1. BT (Bela Tavanica) gredica

BT gredica je prepoznatljiva po duplim binorima. Svaka prostorija Vašeg objekta može imati različit raspon između nosećih zidova, što znači i različitu dodatnu armaturu u BT gredici. YTONG-Bela-tavanica-05

2. Ležajnica

Ležajnica služi kao ukrućenje između BT gredica i postavlja se na svakih 1,0 m.

 

lezajnice


3. Blok ispuna

Blok ispuna dimenzija: debljina 20 cm ili 15 cm sa žljebom širine 2,0 cm i visine 4,0 cm.

 

btbk_06_b

4. Tankoslojni malter

Džak tankoslojnog maltera (TM), od 5kg i 25kg.

beli_tm_b(1)

 • Za izvođenje YTONG Bele tavanice potrebne su podužne armirano-betonske montažne gredice odgovarajućeg tipa i dužine kao i YTONG ispuna.Prilikom ugradnje, na licu mesta, postavlja se dodatna armatura Ø 8,10 mm na mestu poprečnih rebara i kanali između ispune se zalivaju mikro betonom. Po gornjoj površini ploče nanosi se tanki sloj smeše YTONG maltera u debljini 2 – 3 mm.

MERE:

Visina međuspratne ploče je 20 cm, a izlomljene ploče u potkrovlju i krovne ploče je 15 cm.
Maksimalna dužina gredice je 7 metara.

12107904_967568639952303_2231476616984000364_n12068852_967568619952305_6317203614565851359_o

 

 

 

 

 

 

 

DOMUS– Bogatic kao proizvođač YTONG bele tavanice isporučuje:betonske gredice, ležajnice, specijalne ispunske blokove i YTONG beli tankoslojni malter.

 • Obaveza izvođača radova na postavljanju konstrukcije Bele tavanice je da obezbedi podupirače za raspone veće od 2,80m, armaturu poprečnih rebara i sitnozrni mikro beton za podužna i poprečna rebra.Armatura, beton greda i horizontalni serklaž su takođe u obavezi izvođača radova i to u okviru izrade ostalog dela konstrukcije objekta.